pátek 7. září 2012

Byrokracie jako nádor společnosti

Bdělý ochránce práv ze Švýcarska mě ukázal následující zajímavé odkazy:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20071103 a http://medicalhypotheses.blogspot.ch/2010/04/cancer-of-bureaucracy.html

Podobnou analogii jsem také kdysi použil, ale příčiny jsem viděl jinak:http://ekonsvoboda.blogspot.cz/2008/11/obecn-problm-nespoleenskch-instituc.html Dnes bych to řekl takto: Naše civilizace se snaží umění hledání práva, spravedlnosti a prokazování milosrdenství nahradit technologii a vědou aplikovanou na nesvéprávné nesvobodné jedince. Přitom nakládaní se svobodným jako s nesvobodným (tomu se v Bibli říká hřích) vede k zániku společnosti.

Žádné komentáře: